Dinding Cantik Challenge

Terma dan syarat penyertaan

  1. Peraduan ini adalah dibawah seliaan KedaiDIY.com
  2. Pemenang akan dipilih berdasarkan LIKE terbanyak semasa tarikh akhir peraduan iaitu 30 November 2021
  3. Pemenang akan diumumkan pada 3 Disember 2021
  4. Semua keputusan adalah muktamad dan tertakhluk kepada pemilihan penganjur.
  5. Penganjur berhak menukar hadiah yang ditawarkan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
  6. Dengan menyertai peraduan ini, anda memberi kebenaran kepada penganjur untuk menggunakan gambar-gambar tersebut untuk tujuan siaran semula dan pemasaran.